Privacy statement

Anker & Anker Opleidingen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Anker & Anker Opleidingen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Anker & Anker Opleidingen uw gegevens vast.

Anker & Anker Opleidingen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Anker & Anker Opleidingen, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Anker & Anker Opleidingen rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Anker & Anker Opleidingen (adres + woonplaats). Dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren.

Klikgedrag en cookies
Op de websites van Anker & Anker Opleidingen worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Dit gebeurt door middel van cookies: kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Anker & Anker Opleidingen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies die gebruikt worden op de website
SESSION
Deze cookie slaat een uniek id op voor het CMS. Het wordt gebruikt voor functionaliteiten zoals inloggen, sitevoorkeuren en het onthouden van ingevulde velden van formulieren op het moment dat er op verzenden wordt geklikt.
De geldigheid van deze cookie is voor de duur van de sessie.

Google Maps
Google maps houdt cookies bij voor het onthouden van voorkeuren en bezoekersanalyse.Anker & Anker Opleidingen kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Maps cookies vindt u op de volgende pagina.
De geldigheid van de cookies is 2 jaar na plaatsing of update.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Anker & Anker Opleidingen inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Anker & Anker Opleidingen de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Anker & Anker Opleidingen kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.
_utma: Geldig 2 jaar na plaatsing of update.
_utmab: Geldig 30 minuten vanaf plaatsing of update.
_utmac: Geldig tijdens de sessie.
_utmazL Geldig 6 maanden na plaatsing of update.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Anker & Anker Opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.