Cursus: Cursus Straf(proces)recht Rotterdam 2023

06
dec
4
punten
PO Advocatuur
€ 395,-
excl. btw

Aanvang: 13:00 uur
Pauzes: van 14:30 tot 14:45 en van 16:15 tot 16:30
Einde: 17:30

Locatie:
Lommerrijk zalencentrum
Straatweg 99 3054 AB Rotterdam
Tel. 010-4220011

Informatie en routebeschrijving: https://www.lommerrijk.nl/

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld aan de hand van de nieuwe reader 2023-2024:

 • Klachtvereiste;
 • Compensatie na ontrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring;
 • Prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad;
 • Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • De strafverzwarende omstandigheden van art. 141 Sr
 • Art. 13 lid 1 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer; 
 • Voorschotregeling van art. 16 Wet tarieven in strafzaken; 
 • Benadeelde partij;
 • Invordering en inhouding rijbewijs;
 • Meerdaadse samenloop bij cumulatie van taakstraffen; 
 • Reclasseringsrapport en bewijs;
 • Rijden met een ongeldig rijbewijs (art. 9 lid 2 WvW 1994);
 • actuele rechtspraak;
 • actuele regelgeving;
 • praktische tips.

De cursus levert 4 PO-punten op.

De organisatie is in handen van  Anker & Anker Opleidingen.
Bij de cursus wordt een uitgebreide digitale reader verstrekt, welke geheel is opgesteld door de docenten.
Is na de cursus te gebruiken als nuttig naslagwerk ! 
Een papieren reader is voor € 20,-- excl. BTW  als extra verkrijgbaar.  

Bijzonder aan deze cursus is dat we met z’n allen naborrelen. De eerste twee consumpties zijn voor rekening van de organisatie.

Meld u aan

Docent: mr. Jan Boksem

Sinds 1995 werkzaam als advocaat. Daarnaast was hij van 2006 tot 2016 bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken aan de Universiteit Maastricht.

Docent: mr. Tjalling van der Goot

Strafrechtadvocaat sinds 1994. 
Vanaf 1999 verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten. Was lid van de maatschap sinds 2006. Per 1 januari 2022 eigenaar van het kantoor.