Cursus: ONLINE cursus Strafrechtelijke Actualiteiten mei 2020 voordeelaanbieding (meerderjarig/jeugd)

03
jul
2
punten
PO Advocatuur
€ 150,-
excl. btw

Op vrijdag 3 juli 2020 om 00:00 uur zal mr. Tjalling van der Goot namens Anker & Anker Strafrechtadvocaten een cursus Straf(proces)recht verzorgen.

Aanvang: 00:00 uur

Locatie:
ONLINE vanuit Anker & Anker Strafrechtadvocaten
Ossekop 11 8911LE Leeuwarden
Tel. 058-2442500

Deze cursus wordt verzorgd door Tjalling van der Goot en is beschikbaar voor alle advocaten. De cursus is laagdrempelig en sluit aan bij de praktijk van advocaten die in meer of mindere mate beroepshalve met het strafrecht in aanraking komen. De cursus bestaat uit 2 delen van 1 uur en deelname levert 2 PO-punten op.

In de cursus wordt ingegaan op zaken waar u als advocaat in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Hoofdmoot vormt de bespreking van recente - voor de dagelijkse praktijk interessante - gerechtelijke uitspraken. Bovendien komen andere actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, richtlijnen en/of OM-beleid aan de orde.
Verder worden in het eerste deel de laatste relevante uitspraken behandeld, in het bijzonder ten aanzien van corona, wet USB, taakstraffen, dna, jeugd, artt. 529-533 Sv, WVW 1994, zeden en beslag.

In het 2e deel wordt met name aandacht geschonken aan de meest actuele rechtspraak over voorlopige hechtenis, tbs, bedreiging, beginselen van een behoorlijke procesorde, VI, ontneming, witwassen, benadeelde partij, strafuitsluitingsgronden, Opiumwet/WWM en overige onderwerpen.

Meld u aan

Docent: mr. Tjalling van der Goot

Strafrechtadvocaat sinds 1994. 
Vanaf 1999 verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten en lid van de maatschap.